månadsarkiv: oktober 2008

Vårt hus i Svenska dagbladet

  • Svenska dagbladet 4 oktober 2008 ” Kollektivhus- ett boende som allt fler väljer” Om oss. http://www.svd.se/stockholm/nyheter/kollektivhus-ett-boende-som-allt-fler-valjer_1832403.svd