Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:

Vania Moore Briones, vania.moore.briones@gmail.com

Övriga ledamöter:

Stina Alm, sekreterare

Camilla Oscarsson

Christina Fredengren

Anna Holmgren

Caroline Kling, suppleant

Styrelsen har möte ungefär en gång i månaden.

Alla boende bjuds in till husmöten ett antal gånger per år, det är ett tillfälle att lära känna andra, få mer information om vad som är på gång men framför allt påverka verksamheten och vara med och skapa nytt.

För information om kollektivhuset kontakta Sofia Rickberg,  sofia@torsdag.com